با حکمی از سوی مهدی عبوری، معاون وزیر و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، محسن عبادی به عنوان سرپرست دفتر حقوقی و امور قرار دادهای شرکت معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازافرینی شهری ایران در حکم ایشان آمده است؛

" نظر به تعهد و تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب به این حکم به عنوان سرپرست دفتر امور حقوقی و قرار دادها تعیین می گردید.

امید است با استعانت از خداوند تبارک و تعالی و همکاری و هماهنگی کامل با معاون محترم توسعه مدیریت و منابع شرکت و سایر مدیران و کارکنان محترم در راستای تحقق اهداف و برنامه های شرکت، دولت و وزارت متبوع موفق و موید باشید."

گفتنی است، سرپرست  دفتر حقوقی و امور قرار دادهای شرکت بازآفرینی شهری ایران، دارای کارشناس حقوق قضائی از دانشگاه شهید بهشتی و کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران است، ایشان پیش از این دبیر گروه مشورتی مطالعات راه و شهرسازی مرکز تحقیقات ریاست جمهوری طی سال های 1391 الی 1392 و همچنین معاونت دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی را تا قبل از انتصاب جدید برعهده داشته اند.

شایان ذکر است ایشان، در حال حاضر عضو هیات رسیدگی به تخلفات کارمندان وزارت راه و شهرسازی نیز می باشد.