دومین کارگاه آموزشی با ارائه عباس استاد تقی زاده رئیس و عضو هیات علمی دپارتمان سلامت در حوادث و بلایای دانشگاه علوم پزشکی تهران، تحت عنوان " تاب‌آوری و بازآفرینی شهری پایدار " ویژه فرمانداری ها، شهرداری ها، شوراهای اسلامی شهر و اعضای ستاد بازآفرینی شهری پایدار شهرستان های استان تهران در روز سه شنبه 7 مرداد ماه سال جاری به صورت ویدئو کنفرانس ( مجازی)  برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، این دوره آموزشی به همت معاونت فنی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران (دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی) ، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی برگزار می شود.

گفتنی است، عباس استاد تقی زاده رئیس دپارتمان سلامت در حوادث و بلایای دانشگاه علوم پزشکی تهران در این نشست با موضوع "سنجش وپایش تاب آوری شهری: چرایی و چگونگی" با محورهای؛ تاب آوری چیست و چرا مهم است؟ روش های اندازه‌گیری تاب‌آوری شهری، برنامه‌ریزی برای ارتقاء تاب‌آوری شهری و مروری بر تجربیات گذشته سخنرانی می کند.