مهدی عبوری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در بازدید از مناطق حاشیه نشین، بافت های فرسوده و تاریخی اردبیل که همراه با علی نیکزاد نائب رئیس مجلس و نمایندگان اردبیل انجام شد ضمن دیدار مردمی و شنیدن مشکلات مطروحه از طرف مردم ساکن در مناطق محلات سیزده گانه اردبیل عنوان کرد: با توجه به بررسی‌هایی که در این بازدید به عمل آمد توجه به بحث نوسازی و مقاوم سازی ابنیه در این مناطق از اهمیت بالایی برخوردار است که در وزارت راه و شهرسازی برای رسیدگی به این مسائل برنامه‌ها و اقداماتی پیش‌بینی شده است.

 به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، وی دلیل عدم تخصیص اعتبارات نوسازی در این منطقه را عدم وجود سند مالکیت ساخت و سازها در این منطقه دانست و افزود: در جهت رفع این مشکل کمیسیونی از هفته آینده تشکیل خواهد شد و در این کمیسیون پس از تبادل نظر و اتخاذ تصمیمات برای حل مشکلات موجود اقدامات لازم انجام و مشکل سند مالکیت در این منطقه مرتفع خواهد شد.

 

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص ارائه تسهیلات برای نوسازی مسکن در محلات سیزده گانه اردبیل تصریح کرد: تسهیلات در حال حاضر به صورت خود مالکی در مبالغ ۵۰ میلیون تومان با درصد ۹ درصدی و ۵۰ میلیون دیگر با درصد ۱۸ درصد تسهیلات ارائه خواهد شد و ۴۰ میلیون تومان نیز با ۴ درصد به این تسهیلات اضافه خواهد شد و در مجموع برای هر واحد ۱۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در رابطه با ارائه خدمات زیر بنایی و روبنایی اذعان کرد: این مسئله تحت عنوان اقدام مشترک در ستادهای بازآفرینی در شهرستان‌ها که شهردار دبیر و فرماندار به عنوان رئیس این ستاد در شهرستان و در استان رئیس راه وشهرسازی به عنوان دبیر و استاندار به عنوان رئیس این ستاد و در کشور نیز رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد ملی بازآفرینی و وزیر راه و شهرسازی به عنوان جانشین و اینجانب به عنوان دبیر ستاد فعالیت می‌کنند و در صورتیکه مصوبات را از شهرستان به استان و در آخر به کشور برسانند برای حل مشکلات زیر بنایی و روبنایی حمایت و همکاری‌های لازم را انجام خواهیم داد.

تشکیل شورای اداری استان اردبیل به منظور پیگیری مصوبات سفر

مهدی عبوری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در پایان سفر یک روزه خود به اردبیل در جلسه شورای اداری این استان که به منظور پیگیری مصوبات سفر و با حضور استاندار و مجمع نمایندگان  تشکیل شده بود شرکت کرد/ مهر